საბანერო რეკლამა CPM(1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1 1026X120 / 320 X 240 4.0 სურათი სურათი სურათი
C1 316X348 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B1 700 X 90 / 320 X 240 3.0 სურათი სურათი სურათი
B2 700 X 90 / 320 X 240 2.0 სურათი სურათი სურათი
C2 316 X 348 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B3 700 X 90 / 320 X 240 2.0 სურათი   სურათი
C3 316 X 348 / 320 X 240 1.5 სურათი სურათი სურათი
საიტის/სტატიის წინმსწრები 341 X 652 6.5 სურათი   სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის


პოზიცია ჩვენებები სტატიკური დინამიური მობილური
მთავარი 1036 x
110 / 300 x 900
50% 8.5 17  
რუბრიკები 1036 x 110 / 300 x 900 50% 8.5 17  
სად გამოიტანოს რეკლამა სურათი   სურათი


ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება) 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26ლ 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26ლ 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 1.81ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
წამი 2.1
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 100 000
მობილურის წინმსწრების ოპტიმალური ჩვენებების რაოდებობა თვეში 30 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 238-78-70; 237-78-07