მასალების გამოქვეყნების პირობები

shin.ge - ზე საიტზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები, ინტერვიუები, ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალები და ა.შ. წარმოადგენს საიტის ინტელექტუალურ საკუთრებას, რაც დაცულია კანონმდებლობით.

shin.ge - ზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები, ინტერვიუები, ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალები და ა.შ. წარმოადგენს სამსახურეობრივ ნაწარმოებს და შესაბამისად, აღნიშნულ ნაწარმოებებზე საავტორო ქონებრივი უფლებები ეკუთვნის შპს „ნიუსრუმს“-ს.

მასალების გამოყენება პირადი მოხმარების მიზნით უფასოა.

ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებაში, ბეჭდვით ან ინტერნეტმედიაში პუბლიკაციების, სტატიების, ინტერვიუების, ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალების და ა.შ. გამოყენება (გადაბეჭდვა) რეგულირდება მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. ტელე და რადიო მედიის საშუალებების შემთხვევაში ამასთან მათი გამოყენებისას აუცილებელია წყაროს და ავტორის მითითება.

shin.ge - ზე პუბლიკაციების, სტატიების, ინტერვიუების, ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალების და ა.შ. გამოყენება სხვა ბეჭდვით, ინტერნეტ, ტელე-რადიო თუ სხვა  საინფორმაციო საშუალებებში საავტორო უფლების მფლობელის წერილობითი თანხმობით, ასევე  პუბლიკაციების გამოყენება ტელე და რადიო საინფორმაციო საშუალებებში წყაროს მითითების გარეშე, შესაძლებელია მხოლოდ პუბლიკაციის საფასურის გადახდის შემთხვევაში.

ერთი პუბლიკაციის გამოყენების საფასური შეადგენს 100 აშშ დოლარის ეკვივალენტს ეროვნულ ვალუტაში, თუ მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმდებიან.

კომენტარები

მიშა 2017-06-20 02:02
მანუჩარ მე მინდა თხილის ნერგები თუ შეიძლება დამიკავშირდი ამ ნომერზე 591 50 62 72 ასევე მინდა ჯუჯა კაკლის ნერგები გელოდებით.
marina 2017-06-15 11:20
adre gazapxulze davrge juja kakali. gaixara da ukve asxia4 cali nakopi. mitxres unda moacilo pirvelad. iqneb damexmarot. da mitxrat, rogogr moviqce. pativiscemit
marina 2017-06-15 11:18
me mainteresebs aseti ram. adre gazapxulze davrge juja kakali. gaixara da ukve asxia 4 cali. dzalian gamikvirda. mitxres unda sheackvito nakopio. zustad minda momcerot iqneb vinme damexmarot. ra vqna ar vici. pativiscemit.
სალომე 2017-05-23 09:49
კარგია
მანუჩარი 2017-04-22 16:12
თხილის ნერგს რამდენსაც ისურვებ იმდენს მოგცემ შემეხმიანე.

კომენტარის დამატება