ფოტო გალერეა

წულუკიძე (4)

ნიკა წულუკიძის ყველაზე დიდი სიმდიდრე და ოჯახური რელიკვია