რეკლამა სარეკლამო

რეკლამა
ინტერნეტ-რეკლამა მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად განვითარებადი რეკლამის სახეობაა. საქართველოში ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა მუდმივად მზარდია.საიტის ხასიათი და შინაარსი ადვილად განსაზღვრავს მის მიზნობრივ აუდიტორიას, რომელიც ასაკობრივადაც და ინტერესებითაც ძალიან განსხვავებულია.
საქართველოში ინტერნეტ-ბაზრის თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ მომხმარებელთა უმეტესობა საიტებს სამსახურიდან ეცნობა. აქედან გამომდინარეობს დასკვნა, რომ ჩვენი მომხმარებლის მინიმუმ 70-80% დასაქმებულია. ეს კი ინტერნეტში რეკლამის დამკვეთს დიდ უპირატესობას ანიჭებს, რადგან ეს აუდიტორია მათი პროდუქტის ან მომსახურების პოტენციური მყიდველია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 238-78-70; 237-78-07
საბანერო რეკლამა CPM(1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1 1026X120 / 320 X 240 4.0 სურათი სურათი სურათი
C1 316X348 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B1 700 X 90 / 320 X 240 3.0 სურათი სურათი სურათი
B2 700 X 90 / 320 X 240 2.0 სურათი სურათი სურათი
C2 316 X 348 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B3 700 X 90 / 320 X 240 2.0 სურათი   სურათი
C3 316 X 348 / 320 X 240 1.5 სურათი სურათი სურათი
საიტის/სტატიის წინმსწრები 341 X 652 6.5 სურათი   სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის


პოზიცია ჩვენებები სტატიკური დინამიური მობილური
მთავარი 1036 x 110 / 300 x 900 50% 8.5 17  
რუბრიკები 1036 x 110 / 300 x 900 50% 8.5 17  
სად გამოიტანოს რეკლამა სურათი   სურათი


ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება) 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26ლ 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26ლ 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 1.81ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
წამი 2.1
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 100 000
მობილურის წინმსწრების ოპტიმალური ჩვენებების რაოდებობა თვეში 30 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 238-78-70; 237-78-07
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის
წონა ფორმატი ვერსია სკრიპტი (კოდი)
55kb jpg ან HTML5    ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
წონა ფორმატი ზომა
1 mb flv და mp4 9x16
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 200 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 238-78-70; 237-78-07