ინვესტიციის 6 გავრცელებული ტიპი და როგორ მუშაობს ისინი


ინვესტიციამ შეიძლება ბევრი ადამიანი დააშინოს, რადგან ბევრი ვარიანტია და ძნელია იმის გარკვევა, თუ რომელი ინვესტიციებია სწორი თქვენი პორტფელისთვის. ეს გზამკვლევი გაგაცნობთ ინვესტიციის 6 ყველაზე გავრცელებულ ტიპს, აქციებიდან კრიპტო დამთავრებული, და განმარტავს, თუ რატომ უნდა გაითვალისწინოთ თითოეული მათგანი თქვენს პორტფელში. თუ ინვესტირებას სერიოზულად აპირებთ, შეიძლება გონივრული იყოს ფინანსური მრჩეველის პოვნა, რომელიც დაგეხმარებათ და დაგეხმაროთ იმის გარკვევაში, თუ რომელი ინვესტიციები დაგეხმარებათ თქვენი ფინანსური მიზნების მიღწევაში.

1. აქციები
აქციები, ასევე ცნობილი როგორც აქციები ან აქციები, შეიძლება იყოს ყველაზე ცნობილი და მარტივი ტიპის ინვესტიცია. როდესაც
ყიდულობთ აქციებს, თქვენ ყიდულობთ საკუთრების წილს საჯარო სავაჭრო კომპანიაში. ბევრი უმსხვილესი კომპანია ქვეყანაში - ვფიქრობ General Motors, Apple და Facebook - საჯარო ვაჭრობაა, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ მათში აქციები.
როგორ შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება: როდესაც ყიდულობთ აქციას, თქვენ იმედოვნებთ, რომ ფასი გაიზრდება, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გაყიდოთ ის მოგებისთვის. რისკი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ აქციების ფასი შეიძლება შემცირდეს, ამ შემთხვევაში თქვენ დაკარგავთ ფულს.

2. ობლიგაციები
როდესაც ყიდულობთ ობლიგაციას, თქვენ არსებითად აძლევთ სესხს ფულს ერთეულზე. ზოგადად, ეს არის ბიზნესი ან სახელმწიფო სუბიექტი. კომპანიები გამოსცემენ კორპორატიულ ობლიგაციებს, ადგილობრივი თვითმმართველობები კი მუნიციპალურ ობლიგაციებს. აშშ-ს ხაზინა გამოსცემს სახაზინო ობლიგაციებს, ობლიგაციებს და კუპიურებს, რომლებიც ყველა არის სავალო ინსტრუმენტები, რომლებსაც ინვესტორები ყიდულობენ.
როგორ შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება: სანამ ფულის სესხება ხდება, გამსესხებელი იღებს პროცენტებს. მას შემდეგ, რაც ობლიგაცია მომწიფდება - ანუ თქვენ შეინახეთ იგი ხელშეკრულებით განსაზღვრული დროის განმავლობაში - თქვენ იბრუნებთ თქვენს ძირს.
ობლიგაციების ანაზღაურების მაჩვენებელი ჩვეულებრივ გაცილებით დაბალია, ვიდრე აქციებისთვის, მაგრამ ობლიგაციები ასევე უფრო დაბალი რისკის შემცველია. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ არსებობს გარკვეული რისკი. კომპანია, რომლისგანაც ყიდულობთ ობლიგაციას, შეიძლება დაიშალოს, ან მთავრობამ შეიძლება დეფოლტი. თუმცა, სახაზინო ობლიგაციები, ობლიგაციები და კუპიურები ძალიან უსაფრთხო ინვესტიციებად ითვლება.

3. ურთიერთდახმარების ფონდები
ურთიერთდახმარების ფონდი არის მრავალი ინვესტორის ფულის აუზი, რომელიც ინვესტიციას ფართოდ ახორციელებს უამრავ კომპანიაში. ურთიერთდახმარების ფონდები შეიძლება იყოს აქტიური ან პასიურად მართვა. აქტიურად მართულ ფონდს ჰყავს ფონდის მენეჯერი, რომელიც ირჩევს ფასიან ქაღალდებს, რომლებშიც განათავსებს ინვესტორების ფულს. ფონდის მენეჯერები ხშირად ცდილობენ დაამარცხონ განსაზღვრული ბაზრის ინდექსი ინვესტიციების არჩევით, რომლებიც აღემატება ასეთ ინდექსს. პასიურად მართული ფონდი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც ინდექსური ფონდი, უბრალოდ აკონტროლებს საფონდო ბირჟის მთავარ ინდექსს, როგორიცაა Dow Jones Industrial Average ან S&P 500. ურთიერთდახმარების ფონდებს შეუძლიათ ინვესტიციები განახორციელონ ფასიანი ქაღალდების ფართო სპექტრში: აქციები, ობლიგაციები, საქონელი, ვალუტა და წარმოებულები. .
ურთიერთდახმარების ფონდები ატარებენ იგივე რისკებს, როგორც აქციებს და ობლიგაციებს, იმისდა მიხედვით, თუ რაშია ინვესტიციები. თუმცა, რისკი ხშირად ნაკლებია, რადგან ინვესტიციები არსებითად დივერსიფიცირებულია.

4. საბირჟო ვაჭრობის ფონდები (ETFs)
საბირჟო ვაჭრობის ფონდები (ETF) მსგავსია ურთიერთდახმარების ფონდებთან, რადგან ისინი წარმოადგენს ინვესტიციების კრებულს, რომელიც აკონტროლებს ბაზრის ინდექსს. ურთიერთდახმარების ფონდებისგან განსხვავებით, რომლებიც შეძენილია ფონდის კომპანიის მეშვეობით, ETF-ების აქციები ყიდულობენ და იყიდება საფონდო ბირჟებზე. მათი ფასი მერყეობს სავაჭრო დღის განმავლობაში, ხოლო ურთიერთდახმარების ფონდების ღირებულება უბრალოდ თქვენი ინვესტიციების წმინდა აქტივების ღირებულებაა, რომელიც გამოითვლება ყოველი სავაჭრო სესიის ბოლოს.
როგორ შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება: ETF-ები ხშირად რეკომენდირებულია ახალ ინვესტორებს, რადგან ისინი უფრო დივერსიფიცირებულია, ვიდრე ცალკეული აქციები. თქვენ შეგიძლიათ კიდევ შეამციროთ რისკი ETF-ის არჩევით, რომელიც აკონტროლებს ფართო ინდექსს. და ისევე, როგორც ურთიერთდახმარების ფონდები, შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება ETF-დან მისი გაყიდვით, რადგან ის იძენს ღირებულებას.

5. ორობითი ოფციები
ორობითი ოფციები ასევე ცნობილია როგორც "ყველა ან არაფერი", "დაბრუნების ფიქსირებული ოფციები" ან "ციფრული ოფციები". ისინი საშუალებას გაძლევთ დადოთ ფსონები აქციების ფასებზე, სავალუტო მოძრაობებზე, ბაზრებზე ან ეკონომიკურ მოვლენებზე. მაგალითად, შეგიძლიათ დადოთ ფსონი იმაზე, იქნება თუ არა კომპანიის აქციების ფასი მის ამჟამინდელ ფასზე მეტი ვაჭრობის ერთ საათში.
ორობითი ოფციონებისთვის კონტრაქტის დრო ჩვეულებრივ ძალიან მოკლეა. ისინი მერყეობს რამდენიმე წუთიდან ან საათიდან, მომავალში რამდენიმე თვემდე.
ბინარული ოფციონებით ვაჭრობა შეიძლება მარტივი ჩანდეს. მაგრამ ძირითადი აქტივის მოკლევადიანი მოძრაობების არჩევა ძალიან რთულია, თუნდაც პროფესიონალებისთვის. ისინი მაღალი რისკის შემცველი და სპეკულაციურია. როდესაც ვაჭრობთ ბინარულ ოფციონებს, თქვენ თამაშობთ აქტივის ფასის მოძრაობაზე. ორობითი ოფციონების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ აქ: https://www.binaryoptions.com/ka/
როგორ შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება: როგორც ინვესტორი, თქვენ ბლოკავთ აქციების ფასს იმ იმედით, რომ მისი ღირებულება გაიზრდება. თუმცა, ოფციონის რისკი არის ის, რომ აქციამ ასევე შეიძლება დაკარგოს ფული. ასე რომ, თუ აქცია მცირდება მისი საწყისი ფასიდან, თქვენ დაკარგავთ კონტრაქტის ფულს. ოფციები არის მოწინავე ინვესტიციის ტექნიკა და საცალო ვაჭრობამ უნდა გამოიჩინოს სიფრთხილე მათ გამოყენებამდე.

6. სადეპოზიტო სერთიფიკატები (CD)
სადეპოზიტო სერტიფიკატი (CD) არის ძალიან დაბალი რისკის ინვესტიცია. თქვენ აძლევთ ბანკს გარკვეულ თანხას წინასწარ განსაზღვრული დროის განმავლობაში. როდესაც ეს პერიოდი დასრულდება, თქვენ იბრუნებთ თქვენს ძირს, პლუს წინასწარ განსაზღვრულ პროცენტს. რაც უფრო გრძელია სესხის ვადა, მით უფრო მაღალია თქვენი საპროცენტო განაკვეთი.
როგორ შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება: CD-ები კარგი გრძელვადიანი ინვესტიციაა ფულის დაზოგვისთვის. არ არსებობს დიდი რისკები, რადგან ისინი დაზღვეულია FDIC-ით $250,000-მდე, რაც დაფარავს თქვენს ფულს მაშინაც კი, თუ თქვენი ბანკი დაიშლება. ამის თქმით, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ არ დაგჭირდებათ ფული CD-ის ვადის განმავლობაში, რადგან არის სერიოზული ჯარიმები ადრეული გატანისთვის.
R

კომენტარის დამატება

მსგავსი სიახლეები