მოზაიკა

მსოფლიო საქრისტიანომ შესაძლოა მთავარი სიწმინდე დაკარგოს
იერუსალიმის მაცხოვრის აღდგომის ტაძარი დაიკეტა