მოზაიკა

ვაჟა-ფშაველას ვაჟი და დის-შვილი, რომლებიც დახვრიტეს - უნიკალური ფოტო და ტრაგიკული ისტორია
ამ ფოტოზე, აპარატთან მოკეკლუცე ქალბატონებმა, ჯერ კიდევ არ იციან, რამდენი ღამის გატარება მოუწევთ ერთად, ტყეში, დახვრეტის შიშით გახიზნულებს! Nike