სარეკლამო

რეკლამა
ინტერნეტ-რეკლამა მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად განვითარებადი რეკლამის სახეობაა. საქართველოში ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა მუდმივად მზარდია.საიტის ხასიათი და შინაარსი ადვილად განსაზღვრავს მის მიზნობრივ აუდიტორიას, რომელიც ასაკობრივადაც და ინტერესებითაც ძალიან განსხვავებულია.
საქართველოში ინტერნეტ-ბაზრის თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ მომხმარებელთა უმეტესობა საიტებს სამსახურიდან ეცნობა. აქედან გამომდინარეობს დასკვნა, რომ ჩვენი მომხმარებლის მინიმუმ 70-80% დასაქმებულია. ეს კი ინტერნეტში რეკლამის დამკვეთს დიდ უპირატესობას ანიჭებს, რადგან ეს აუდიტორია მათი პროდუქტის ან მომსახურების პოტენციური მყიდველია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 238-78-70; 237-78-07
საბანერო რეკლამა CPM(1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1 1026X120 / 320 X 240 4.0 სურათი სურათი სურათი
Footer 1026X80 / 320 X 100 4.0 სურათი სურათი სურათი
C1 316X348 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B1 700 X 90 / 320 X 240 3.0 სურათი სურათი სურათი
B2 700 X 90 / 320 X 240 2.0 სურათი სურათი სურათი
C2 316 X 348 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B3 700 X 90 / 320 X 240 2.0 სურათი   სურათი
C3 316 X 348 / 320 X 240 1.5 სურათი სურათი სურათი
საიტის/სტატიის წინმსწრები 341 X 652 6.5 სურათი   სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის


პოზიცია ჩვენებები სტატიკური დინამიური მობილური
მთავარი 1036 x 110 / 300 x 900 50% 8.5 17  
რუბრიკები 1036 x 110 / 300 x 900 50% 8.5 17  
სად გამოიტანოს რეკლამა სურათი   სურათი


ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება) 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26 ლ 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26 ლ 
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88 ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 2.8 ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
წამი 2.1 
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 100 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 238-78-70; 237-78-07
Air Max
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის
წონა ფორმატი ვერსია სკრიპტი (კოდი)
55kb jpg ან HTML5    ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
წონა ფორმატი ზომა
1 mb flv და mp4 9x16
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 200 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 238-78-70; 237-78-07
Entrainement Nike
forward
back
აქტუალური
დიზაინი
დეკორი
ავეჯი
ბინა
forward
back
აქტუალური
STARS
მოდა ინტერიერში
forward
back
ეკოლოგია
ოთახის მცენარეები
ტექნიკა
რემონტი
დიასახლისებისთვის
forward
back
forward
back
ხელმარჯვე
სიახლეები
სპეციალისტის რჩევა
forward
back
ბაღი
ეზო
დიზაინი
forward
back
ტრადიციები
კარაბადინი
მეურნეობა
სახლ-კარი